Drepturile și Obligațiile Pacienților

Pacienţii au dreptul la asistenţă medicală, atât în ambulatoriu, cât şi în secţiile cu paturi, modul de adresabilitate, cheltuielile de asistenţă fiind cele stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare.

Ca beneficiari ai actului medical, pacienţii trebuie să respecte normele de comportament în unitatea sanitară, după cum urmează:

  • pacienţii trebuie să respecte ordinea de prezentare la medic, să aştepte chemarea în cabinet;
  • pacienţii trebuie să respecte ordinea, curăţenia şi liniştea în sălile de aşteptare;
  • este interzis pacienţilor murdărirea pereţilor, degradarea mobilierului din sălile de aşteptare sau secţie, distrugerea de instalaţii sanitare ale spitalului;
  • bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe toată durata internării ţinuta de spital;
  • este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele de internare;
  • bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
  • este interzis consumul de alcool şi fumatul în incinta spitalului;
  • bolnavii sunt datori să respecte unitatea sanitară şi pe ceilalti pacienţi, se vor abţine de la tulburarea liniştii, de la producerea de murdărie sau degradare a bunurilor spitalului.