Contracte furnizare servicii cu C.J.A.S. Iaşi:

 • Contracte incheiate cu C.A.S. Iaşi in anul 2022
 • Contracte incheiate cu C.A.S. Iaşi in anul 2021
 • Contracte incheiate cu C.A.S. Iaşi in anul 2020
 • Act adiţional 6/2019 la Contractul nr. 4/2017 (postat la data de 08.05.2019)
 • Act adiţional 14/2019 la Contractul de furnizare servicii medicale spitaliceşti 67/2018 (postat la data de 08.05.2019)
 • Act adiţional la Contractul nr. 60/2018 (postat la data de 08.05.2019)
 • Act adiţional 3/2019 la Contractul nr. 1/2017 (postat la data de 08.05.2019)
 • Act aditional 101/2018 la Contractul de furnizare servicii medicale spitaliceşti 67/2018 (postat la data de 05.10.2018)
 • Contract de furnizare servicii medicale spitaliceşti 67/2018 (postat la data de 24.05.2018)
 • Contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriul pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative 2203/2018 (postat la data de 24.05.2018)
 • Act aditional 83/2017 la Contractul de furnizare servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească 67/2016 (postat la data de 09.02.2018)
 • Contract de furnizare servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească 2016 cu C.A.S. Iaşi (postat la data de 14.06.2016)
 • Contracte furnizare servicii 2009 cu C.A.S. Iaşi

 

Programe naţionale de sănătate:

 • Programe naţionale de sănătate cu finanţare de la C.J.A.S. Iaşi:

Programul naţional de tratament pentru boli rare-HTAP

 • Programe naţionale de sănătate cu finanţare de la M.S.:

Programul acţiuni prioritare AP-ATI – pacient critic

Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

Programul acţiuni prioritare AP-ATI-COVID

 

Alocaţii de hrană:

 • Alocatii hrana 2021

 

Consum medicamente:

 • Consum medicamente pe anul 2021
 • Consum medicamente pe anul 2020
 • Consum medicamente pe anul 2019
 • Consum medicamente pe anul 2018
 • Consum medicamente pe anul 2017
 • Consum medicamente pe anul 2016
 • Consum medicamente pe anul 2015
 • Consum medicamente pe anul 2014

 

Informaţii referitoare la dotări spital:

 • Dotare spital