Tarife 2023:

Tarife Servicii medicale SPITALIZARE DE ZI decontate de către CJAS IAȘI – 2023

Tarife Investigații paraclinice decontate de către CJAS IAȘI – 2023

Tarife pentru consultații de specialitate și investigații medicale care nu se regăsesc în normele contractului – cadru – 2023

Declarație coplată

Alocație de hrană an 2023

 

 INVESTIGAȚII ȘI TRATAMENTE PENTRU CARE SE PERCEPE COPLATA

Spitalul încasează din partea asiguratului numai sumele reprezentând coplata conform art. 100 alin. (1) din H.G. nr. 521/2023 – Hotărârea Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

„Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii astfel:

  1. a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile/compartimentele cu paturi din unităţile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare şi aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
  2. b) pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările bolnavilor aflaţi sub incidenţa  109110124şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată – ani – şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;

Coplata este în valoare de 10 (zece) lei/persoana internată și se aplică doar categoriilor de asigurați care nu sunt scutite de coplată.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată: (art. 225 alin. (1) din Legea nr. 95/2006)

  1. copiii până la vârsta de 18 ani;
  2. tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii;
  3. bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  4. persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
  5. toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;
  6. persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;
  7. persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă;
  8. donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificaţi ca fiind compatibili cu un pacient neînrudit sau înrudit, pentru evaluarea medicală finală în vederea donării, donare şi monitorizarea postdonare, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.

Persoanele prevăzute la lit. a), e) şi f) sunt scutite de la coplată şi beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 224 din Legea nr. 95/2006 şi în cazul în care nu deţin cod numeric personal, în termen de maximum un an de zile de la data primei prezentări la furnizorul de servicii medicale. Persoanele vor declara că nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă, cu excepţia copiilor de până la 14 ani şi a persoanelor cu handicap, pentru care declaraţia se formulează de către persoanele care le însoţesc la furnizorul de servicii medicale. Spitalul va anunţa de îndată organele de poliţie şi serviciile de asistenţă socială din raza teritorială a furnizorului de servicii medicale, în vederea efectuării procedurilor de înregistrare a naşterii acestor persoane în registrele de stare civilă conform legii sau identificării lor, după caz.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme (art. 11 alin. (5), Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 1.857/441/2023)

 

 

Tarife 2022:

Tarife Servicii medicale SPITALIZARE DE ZI – 2022

Tarife Investigații paraclinice decontate de către CJAS IAȘI – 2022

Tarife 2021-2022 pentru consultații de specialitate și investigații medicale care nu se regăsesc în normele contractului – cadru – 2022