Psihologul spitalului are în principal următoarele competențe:

 1. Efectuează examenul psihologic al pacienţilor în vederea stabilirii psihodiagnosticului;
 2. Evaluări mentale, comportamentale şi/sau psihosociale periodice;
 3. Evaluarea dependenţei de alcool şi droguri;
 4. Testarea dezvoltării (limbaj, comportament motor, nivel cognitiv şi socio-afectiv) ;
 5. Evaluarea procesului de deteriorare psiho-cognitivă;
 6. Investigaţii de specialitate în cadrul cercetărilor ştiinţifice (psiho-medicale şi transdisciplinare) ;
 7. Consiliere şi educaţie preventivă;
 8. Consiliere sau psihoterapie legată de adicţia de substanţe/droguri;
 9. Consiliere sau psihoterapie situaţională, ocupaţională;
 10. Consiliere sau psihoterapie relaţională (cuplu, familie) ;
 11. Consiliere în situaţii de criză;
 12. Evaluarea aptitudinilor parentale (NPI), psihoterapie individuală, de grup şi de modificare a comportamentului;
 13. Poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;
 14. Poate participa sau iniția activități de cercetare în domeniul medical și al îngrijirilor pentru sănătate;
 15. Efectuează controlul medical periodic conform normelor in vigoare, respective Normele Generale de Protecție a Muncii, PSI, Securitate și Sănătate în Muncă;
 16. Execută sarcini, conform pregătirii profesionale, stabilite în fișa postului de directorul medical sau la solicitarea unui cadru de conducere superior;
 17. Are obligația de a se prezenta în serviciu în deplina capacitate de muncă;
 18. Actualizarea atribuțiilor se va face în funcție de modificările organizatorice legislative care apar.

 

 

Psiholog Nicolae TROCIN

 

Localizare - Psihologie