În funcție de evoluția bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situații, aparținătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineața zilei externării.

Medicul curant completează Biletul de externare și Scrisoarea medicală în două exemplare, astfel un exemplar se atașează la foaia de observație, iar celălalt se înmânează pacientului/aparținătorului (după caz). Aceștia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.

 

Medicul curant va consemna în Biletul de externare și în Scrisoarea medicală următoarele:

 • diagnosticul de externare;
 • starea pacientului la externare;
 • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
 • indicații privind regimul alimentar și de viață;
 • data următorului control medical.

 

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverință medicală (după caz);
 • Rețetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigații paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

În cazul externării pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune. În situația pacientului minor, riscurile sunt explicate aparținătorului. Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

 

Urmărirea pentru o perioadă de timp, în condiții ambulatorii, a pacienților externați:

 • Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în Registrul de internări.
 • Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu (respectiv dispensarul tbc) a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
 • Pacientul va primi informaţii scrise despre:
  • afecţiunea de care suferă,
  • planul de tratament,
  • posibile complicaţii,
  • regimul igieno-dietetic,
  • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
  • prezentarea de urgență la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.
 • Pacientul va primi de asemenea informații despre monitorizarea și evaluarea afecțiunii, astfel:
  • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului (respectiv Dispensarul TB),
  • ritmicitatea prezentării pentru internare și reevaluare a afecțiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
  • respectarea planului terapeutic și de viață.