Asistenții sociali își exercită profesia în mod responsabil și conform pregătirii profesionale. Printre activitățile efectuate de către asistenții sociali din cadrul Spitalului se enumeră: identificarea cazurilor care necesită asistență socială și consiliere în cadrul Spitalului Clinic de Pneumologie Iași și în Dispensarul TBC; reprezentarea persoanelor asistate în relațiile cu autoritățile locale, alte instituții, organizații neguvernamentale; efectuarea de investigații în teren pentru colectarea de informații, actualizarea sistematică a anchetelor sociale, pentru depistarea posibililor beneficiari; asigurarea de informații complete și corecte pacienților și asistaților privind serviciile de care pot beneficia în funcție de problema identificată, conform legislației în vigoare, precum și asupra unităților de ocrotire socială existente; colaborarea cu autoritățile pentru obținerea actelor de identitate pentru persoanele asistate; colaborarea cu autoritățile pentru declararea și rezolvarea deceselor cazurilor sociale, în relația cu activitățile din cadrul Spitalului.

Elena Adina ROTARIU
Asistent Social Principal

Laurenţiu Marcel CHICOŞ
Asistent Social Principal

Localizare - Asistență Socială