Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este o instituție medicală de prestigiu pentru care normele de siguranță și igienico-sanitare sunt cele mai importante. În vederea asigurării conformității cu standardele noastre de calitate, siguranță și confidențialitate pe parcursul internării dumneavoastră în Spital, vă rugăm atât pe dumneavoastră, cât și pe aparținătorii dumneavoastră, să respectați următoarele reguli minimale enumerate mai jos.

 

Ca beneficiari ai actului medical, pacienții trebuie să respecte normele de comportament în unitatea sanitară, după cum urmează:

 

 1. Pacienții trebuie să respecte ordinea de prezentare la medic, să aștepte chemarea în cabinet;
 2. Pacienții trebuie să respecte ordinea, curățenia și liniștea în sălile de așteptare;
 3. Este interzis pacienților murdărirea pereților, degradarea mobilierului din sălile de așteptare sau secție, distrugerea de instalații sanitare ale spitalului;
 4. Rugăm pacienții să sosească cu doar 5 minute înainte de ora programată în sistem, nu mai devreme și nici mai târziu pentru a evita așteptarea sau decalarea programărilor. Vor avea astfel timp sa treacă prin triajul epidemiologic și să se înregistreze la recepție;
 5. Masca de protecție este obligatorie, atât pentru pacienți cât și pentru angajați;
 6. Pacienții pot veni însoțiți, însă vom ruga aparținătorii să îi aștepte în afara spitalului;
 7. Bolnavii internați sunt obligați să poarte pe toată durata internării ținuta de spital (ex. pijama, halat, papuci);
 8. Îmbrăcămintea de spital pusă la dispoziția pacientului se va folosi doar de către acesta;
 9. Este interzisă circulația bolnavilor în alte secții decât cele de internare;
 10. Bolnavii internați nu pot părăsi unitatea în ținuta de spital, fiind interzisă circulația pe străzi sau în parcuri în astfel de ținută;
 11. Este interzis consumul de alcool și fumatul în incinta Spitalului;
 12. Veți avea un comportament adecvat si un limbaj politicos, veți respecta personalul medical și administrativ al spitalului și normele de funcționare ale acestuia, precum și pe ceilalți pacienți internați.
 13. Bolnavii sunt datori să respecte unitatea sanitară şi pe ceilalți pacienți, se vor abține de la tulburarea liniștii, de la producerea de murdărie sau degradare a bunurilor spitalului.
 14. Păstrați curățenia în saloane, coridoare și orice altă dependință a spitalului pe care o veți folosi.
 15. Vă rugăm sa respectați perioadele de odihnă ale celorlalți pacienți internați în spital, nu veți produce zgomote de orice natură (ex: sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicații) și nu veți iniția acțiuni care pot produce disconfort pacienților internați si celorlalte persoane din jur.
 16. Nu aveți voie să utilizați în incinta spitalului substanțe/obiecte inflamabile, care pot provoca incendii (ex: lumânări) sau orice alte substanțe/obiecte care pot afecta siguranța pacienților, a personalului medical si administrativ si a spitalului;
 17. Veți beneficia de mâncarea pusa la dispoziție de Spital; din motive de siguranță medicală nu sunt permise alimente aduse din afara Spitalului fără aprobarea medicului curant/ medicului de gardă. In cazul existenței unei astfel de aprobări din partea medicului curant/medicului de gardă, veți depozita alimentele aduse din afara Spitalului în frigiderul din salon/din oficiul alimentar și nu în alte locuri (ex: noptiere, pervazurile ferestrelor salonului).

 

Nu veți părăsi Spitalul pe durata internării, decât în următoarele situații:

 

 1. Cazurile recomandate de medic (consulturi sau analize la alte unități sanitare);
 2. Ieșiri din incinta Spitalului aprobate de medic; în acest caz, vă rugăm să anunțați asistentele medicale sau recepția când intenționați să plecați și durata estimată a deplasării.
 3. În toate situațiile, aveți posibilitatea de a vă deplasa în spital, cu condiția respectării orelor de vizită stabilite de medici și a evitării ariilor în care accesul este interzis (arii semnalizate în Spital).

 

Din motive de siguranță nu sunt permise:

 

 1. blocarea/încuierea ușii de la rezervă/salon în care este cazat pacientul;
 2. fotografierea saloanelor, cabinetelor, blocului operator sau a oricăror încăperi/dependințe din cadrul Spitalului.

 

În ceea ce privește medicamentația:

 

 1. Medicamentele se pot administra doar cu acordul medicului curant/medicului de gardă;
 2. Veți respecta cu strictețe planul de tratament prescris de medicul curant/medicul de gardă;
 3. Veți informa personalul medical, întocmai și la timp, cu privire la orice manifestare sau reacție la tratamentul sau medicamentele prescrise, precum și despre orice schimbare pe care o doriți sau care intervine din cauze externe.

 

În caz de incendiu vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:

 

 1. nu folosiți lifturile;
 2. nu interveniți la instalațiile electrice;
 3. nu blocați sistemele de închidere automată a ușilor de acces. Persoanele responsabile cu cazurile de urgență se vor deplasa la fața locului pentru a stabili natura incendiului și pentru a acționa până la ajungerea pompierilor. Dacă evacuarea este necesară, vă rugăm să vă conformați ordinelor pe care le primiți și să le efectuați întocmai.

 

În plus față de regulile enumerate mai  sus, atât dumneavoastră, cât și aparținătorii dumneavoastră trebuie să urmați în orice moment toate dispozițiile și normele interne ale Spitalului, aduse la cunoștință de către personalul medical și administrativ al Spitalului. Orice sugestie din partea dumneavoastră va fi tratată cu seriozitate în îmbunătățirea serviciilor medicale și administrative ale Spitalului.