CONDIŢII DE INTERNARE

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

 1. URGENȚELE: urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, situații care necesită supraveghere medicală continuă: astmul bronșic în criză, abcesul pulmonar, bronhopneumonia și pneumonia acută virală sau bacteriană care îndeplinesc criteriile pentru internare, BPCO cu insuficiență respiratorie severă, edemul pulmonar acut cardiogen și necardiogen la pacienți necomatoși, crize severe de cianoză și hipoxie, dispneea traheală, embolia pulmonară ușoară și medie, hemoptizia, insuficiența respiratorie la pacienți cu obezitate cu risc crescut (IMC > 40), pleureziile, pneumotoraxul netraumatic, pneumonia de aspirație, tumorile maligne sângerânde, tuberculoza.

 

 1. DIAGNOSTICARE: diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu: bolnavi suspecți de tuberculoză pulmonară, pacienți care necesită explorări funcționale respiratorii, radiografii, tomografii simple sau computerizate, determinări de apnee în somn sau investigații de laborator pentru punerea diagnosticului etiologic, funcțional, morfopatologic sau al complicațiilor, tumori benigne bronhopulmonare, sindromul mediastinal, pneumopatii interstițiale difuze de etiologie cunoscută sau necunoscută, sarcoidoza, diagnosticul tumorilor maligne pulmonare, pacienți care necesită bronhoscopie;

 

 1. TRATAMENT: tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesită izolare sau internare, pacienți care necesită oxigenoterapie, oxigenoterapie de lungă durată la domiciliu (OLD), CPAP, recuperare pulmonară, micoze, parazitoze bronhopulmonare, cordul pulmonar cronic decompensat, complicațiile bronhopulmonare ale pneumoconiozelor, pleurezii specifice și nespecifice, empiemul pulmonar și pneumotoraxul care se pretează la tratament conservator, insuficiența cardio-respiratorie greu reductibilă care necesită spitalizare îndelungată și măsuri speciale de tratament;

 

 1. EPIDEMIOLOGIC: bolnavi cu tuberculoză pulmonară contagioși (pozitivi la microscopie), pacienți cu infecție SARS-CoV-2 sau alte boli contagioase grupa A cu determinare pulmonară;

 

 1. ALTE SITUAȚII bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție.

 

 

CONDIŢII DE EXTERNARE

Tipuri de externare:

 • externarea la finalizarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii;
 • externare la cerere;
 • transfer la o altă unitate medicală.

 

Criterii externare:

 • avizul medicului curant;
 • completare formular cerere externare (în cazul externării la cerere);
 • achitarea de către pacient a obligațiilor către spital (dacă este cazul) – de tipul coplată, cazare în regim cu taxă;
 • completarea documentelor necesare, conform cerințelor legale.

 

Documentația disponibilă la externare:

 • scrisoarea medicală/bilet de ieșire din spital;
 • decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite;
 • fișa situație îngrijiri la externare;
 • rețetă gratuită/compensată.

 

Daca este cazul, la externare se va putea elibera și:

 • certificat de concediu medical;
 • adeverință medicală – pentru elevi, studenți, etc.;
 • recomandări și indicații de tratament suplimentare;
 • recomandări și indicații referitoare la regimul alimentar;
 • recomandări și indicații referitoare la regimul de viață și de muncă;
 • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu;
 • recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu;
 • recomandare – prescripție medicală privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale.