Introducere

În România, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza (TB) o problemă majoră de sănătate publică şi ca urmare activităţile antituberculoase (anti-TB) prevăzute în Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) – diagnosticul şi tratamentul bolnavilor de TB, controlul contacţilor acestora, tratamentul preventiv, activităţile de informare, educare, comunicare – sunt gratuite.

Documentul de faţă a fost elaborat pe baza strategiilor în domeniul controlului TB elaborate de ECDC și OMS.

Prioritățile și acțiunile politicii de control TB în Romania se corelează cu Strategia End TB 2016-2035 a Regiunii OMS Europa. Planul de acțiune a identificat 3 ținte principale pentru regiune:

 • Reducerea cu 35% a deceselor cauzate de TB;
 • Reducerea cu 25% a cazurilor de tuberculoză;
 • Rata de succes a tratamentului de 75% la pacienții cu TB MDR.

Răspunsul sistemului de sănătate din România pentru reducerea poverii TB este realizat prin PNPSCT și se desfăşoară conform Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015 – 2020, aprobată prin HG nr. 121/2015 iar următoarea Strategie TB va ghida acțiunile naționale pentru eliminarea tuberculozei până în 2035.

În acest sens, strategia stabilește scopuri și obiective care să permită continuarea eforturilor de control al TB întreprinse până acum și oferă un cadru pentru schimbări profunde care să accelereze progresul și să răspundă în mod cuprinzător nevoilor pacienților.

Scopul strategiei este de a reduce mortalitatea și morbiditatea TB, protejând în același timp gospodăriile afectate de TB împotriva sărăciei.

Direcțiile strategice, în conformitate cu Strategia End TB, sunt următoarele:

 1. Îmbunătățirea prevenției, depistării precoce și tratamentului TB în România
 2. Un mediu favorabil pentru prevenirea, îngrijirea și tratarea TB.
 3. Asigurarea disponibilității informațiilor corecte si reale pentru a monitoriza, a evalua progresele înregistrate și a furniza dovezi care să susțină procesul decizional.

 

Date epidemiologice

Deși în România incidenţa globală (IG) a TB (cazuri noi și recidive) este de departe cea mai mare din UE şi una dintre cele mai mari din regiunea Europa a OMS, aceasta a scăzut în ultimii ani de la un maximum de 142,2%000 în anul 2002, la 37,3%000 în anul 2020 (Baza națională de date TB, actualizată pentru raportarea TESSY 2021). Mortalitatea a scăzut de la 10,3%000 în anul 2002 la 3.5%000 în anul 2020. Rata de succes terapeutic la cazurile noi, pulmonare, confirmate bacteriologic se menține crescută la valori de peste 80% în ultimii 20 de ani (baza națională de date TB actualizată pentru TESSY 2021). Din păcate, în România nu se înregistrează aceleași rezultate favorabile în tratamentul TB cu germeni rezistenți, unde rata de succes terapeutic este sub 50% -39.1% pentru cazurile TB-DR pulmonare înregistrate în anul 2018 (baza națională de date TB actualizată pentru TESSY 2021). Așa cum reiese din dinamica indicatorilor sus-menționați TB cu germeni sensibili are un trend net descendent la noi în țară, dar pandemia Covid-19 a dus la scăderea atificială a numărului de cazuri. De aceea, scăderea marcată a incidenței trebuie privită cu prudență și trebuie menținute eforturile privind diagnosticul și tratamentul TB în România.

Scopul programului: reducerea mortalităţii, morbidităţii şi transmiterii TB până în anul 2050, astfel încât această maladie să nu mai reprezinte o problemă națională de sănătate publică.

Obiectivele programului: pentru atingerea scopului, PNPSCT îşi stabileşte următoarele obiective:

 • Reducerea ratei de mortalitate cauzate de TB în comparație cu 2015 (1059– 4,8%000 conform PNPSCT) cu 75% până în 2025 si cu 90% până în 2035.
 • Reducerea ratei de incidență TB în comparație cu 2015 (71.7%000 – conform PNPSCT) cu 50% până în 2025 și cu 80% până în 2035.
 • Să nu existe familii afectate de costuri catastrofale cauzate de TB până în 2035.

 

Activități propuse pentru atingerea scopului și obiectivelor:

 1. asigurarea accesului universal la tehnici rapide pentru diagnosticul TB şi identificarea profilului de rezistenţă;
 2. diagnosticarea a cel puţin 85% din cazurile estimate de TB;
 3. atingerea ratei de succes terapeutic de 90% la cazurile noi de TB pulmonară confirmate bacteriologic;
 4. atingerea ratei de succes terapeutic de 75% la cazurile noi de TB MDR;
 5. reducerea ratei de mortalitate prin tuberculoză până la 1 %000;
 6. menținerea trendului descendent al incidenței globale a TB.

Buget alocat Program PNPSCT an 2023

Execuție buget PNS buget de stat la 31.12.2023

Buget alocat Program PNPSCT an 2022

Execuție buget PNS buget de stat la 31.08.2022

 

Noutăți 2022:

Monitorul Oficial al României, PARTEA I, Nr. 326 bis/4.IV.2022 15 –Emitent: Ministerul Sănătății

 

Link-uri utile: