1. să se înscrie pe lista unui medic de familie;
  2. să anunțe medicul de familie ori de cate ori apar modificări in starea lor de sănătate;
  3. să se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
  4. să anunțe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumita categorie de asigurați;
  5. să respecte cu strictețe tratamentul si indicațiile medicului;
  6. să aibă o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
  7. să achite contribuția datorata fondului si suma reprezentând coplata, in condițiile stabilite prin contractul-cadru;
  8. să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic si cele prevăzute in Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, daca medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

 

Link util: Drepturile si obligatiile asiguratilor (casan.ro)