Birou de evaluare și statistică medicală

 

Statisticianul medical execută lucrări de statistică medicală, raportări statistice cu privire la activitatea spitalului.

Printre atribuțiile specifice ale acestuia se enumeră:

 • Preluarea și verificarea mișcării bolnavilor spitalizare de zi și continuă;
 • Transmiterea zilnică a mișcării bolnavilor către manager, director medical, secretariat;
 • Prevalidarea cazurilor de pacienți externați la 72 de ore;
 • Modificarea și corectarea datelor pacienților internați la solicitarea șefilor de secții sau a medicilor care tratează pacienții;
 • Afișarea pe site-ul DRGpedia a tuturor înregistrărilor pacienților externați din spitalizare de zi și continuă în luna curentă (aprox. zilnic) la solicitarea conducerii unității;
 • Raportarea bolnavilor externați cu diagnostic de pneumonie și decesele pacienților la Inspectoratul Sanitar de Stat;
 • Colaborarea la raportarea diferitelor situații statistice solicitate de DSP Iași, CJAS Iași precum și furnizarea diferitelor situații statistice pentru structurile de conducere din interiorul unității;
 • Răspunde de verificarea zilnică și lunară a înregistrărilor făcute în sistemul IT;
 • Raportează și revalidează zilnic toate internările și externările din spitalizare continuă și de zi și lunar către CAS Iași;
 • Raportează către DSP periodic datele solicitate (lucrări anuale, trimestriale și anuale – Dări de seamă, SAN, etc.) ;
 • Colaborează cu firma de IT care asigură platforma informatică, registratorii și asistenții șefi de secții pentru corectarea erorilor apărute în sistemul IT și în raportările pregătite;
 • Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale și cerințelor postului;
 • Face propuneri, pe cale ierarhică, care să permită realizarea unui management eficient al serviciilor de raportare a datelor pacienților externați;
 • Constată erorile apărute în sistemul IT și aduce la cunoștința conducerii existența acestora.

 

Statistician medical principal Margareta PĂUCĂ

Statistician medical principal Alexandra VERMAN

 

Contact

Adresa: Str. Spital Paşcanu, Nr.11
Tel.: 0232 242 438, Fax: 0729 154 690
e-mail: statistica@pneumo-iasi.ro

 

Localizare - Birou de evaluare și statistică medicală