Atribuțiile bioinginerului medical decurg din competentele certificate de actele de studii obținute, ca urmare a parcurgerii formei de învățământ universitar medical din România sau străinătate, recunoscută potrivit legii.

Exercitarea profesiunii de bioinginer medical este avizata de Asociația Bioinginerilor din Romania și autorizată de Ministerul Sănătății prin eliberarea de autorizație de liberă practică. Își desfășoară activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale și cerințelor postului.

Responsabilitățile bioinginerului medical:

 • Răspunde de mentenanţa preventivă pentru aparatura medicală din spital sub directa coordonare a şefilor de secţie;
 • Asigură monitorizarea tehnică a inventarului de echipamente medicale prin completarea fişei tehnice a dispozitivului medical şi a jurnalului de utilizare şi service;
 • Repară echipamente/sisteme biomedicale la nivelul unității, conform dotărilor tehnice ale spitalului şi nivelului de autorizare, cu respectarea normelor de service în vigoare;
 • Face propuneri, pe cale ierarhică, care să permită realizarea unui management eficient al serviciilor de testare, calibrare şi reparare a echipamentului medical;
 • Colaborează cu serviciile tehnice externe cu care spitalul are contract în ceea ce priveşte anunţarea defectelor şi recepţia tehnică a dispozitivului medical reparat;
 • Execută lucrări de testarea performanţelor şi siguranţei în funcţionarea echipamentului medical verificat/reparat de tehnicienii firmelor de service, conform cu nivelul de autorizare;
 • Constată defecţiunile sau abaterile de la regimul de funcţionare normală a aparaturii medicale şi execută reglajele sau, după caz, face demersurile necesare pentru reparaţii cât mai urgente;
 • Stabileşte gradul de uzură al ansamblelor si subansamblelor aparaturii medicale şi face propuneri privind repararea sau înlocuirea acestora;
 • Face propuneri, pe cale ierarhică, pentru necesarul de piese de schimb şi consumabile cât şi măsuri de economisire a acestora;
 • Participă la activitatea de aprovizionare, oferte de preţuri şi relaţii cu furnizorii;
 • Execută activitaţi de informare a personalului medico-sanitar privind utilizarea şi întreţinerea echipamentului medical în conformitate cu Legea 176/2000, privind utilizarea dispozitivelor medicale şi în conformitate cu recomandările din manualelede utilizare şi service;
 • Planifică, proiectează şi implementează proceduri/standarde cerute de agenţii externe de acreditare şi licenţiere.

 

Bioinginer medical Oana MANOLACHE

 

Localizare - Bioinginerie Medicală