Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza, cuprinzând servicii medicale preventive si curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sănitare si dispozitive medicale.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice, si se aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Asigurații au următoarele drepturi:

 

 1. să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casă de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
 2. să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, daca îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca opțiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 4. să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
 5. să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. să beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si în spitale aflate în relație contractuala cu casele de asigurări de sănătate;
 8. să beneficieze de servicii medicale de urgență;
 9. să beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologică;
 10. să beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 11. să beneficieze de dispozitive medicale;
 12. să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 13. să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul si tratamentul;
 14. să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
 15. să beneficieze de concedii si indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

 

Link util: Drepturile si obligatiile asiguratilor (casan.ro)