Funcţia/Structura Prenume Nume Tip Declaraţie
Avere Interese Incompatibilitate Legături de rudenie
Consiliul de Administraţie
Membru Vasile RUSU
Membru Marius OSTAFICIUC
Membru Daniel JURAVLE
Membru Daniela BOIŞTEANU
Membru Dragoş PIEPTU
Membru Ciprian Sebastian LOVIN
Membru Lorena STANCU
Membru supleant Ana PINTILIE
Membru supleant Lorin URCACIU
Membru supleant Ioana Nicoleta LĂZĂROAIA
Membru supleant Elena Eliza CHIRICA
Membru supleant Sabina Antonela ANTONIU
Membru supleant Radu Adrian CRIȘAN-DABIJA
Membru supleant Speranţa AGAPE
Comitet Director
Manager Cristina GRIGORESCU
Director Financiar-Contabil Roxana Nicoleta ADAM
Director Medical Costică MITROFAN
Şef Secţie Bogdan-Constantin MOLDOVEANU
Şef Secţie Traian MIHĂESCU
Şef Secţie Daniela BOIŞTEANU
Şef Secţie Ciprian Sebastian LOVIN
Şef Secţie Gabriel Florin IOSEP
Şef Laborator Daniela DICULENCU
Şef Laborator Radiologie Elena-Cristina MOLDOVEANU
Şef Dispensar TBC Adriana-Ioana SORETE-ARBORE
Farmacist Şef Magda COSTIN
Asistent Şef Spital Victorela VIERIU
Asistent Şef Secţie Liliana-Adriana CREIMER
Asistent Şef Secţie Didina POPESCU
Asistent Şef Secţie Gabriel MUNTEANU
Asistent Şef Secţie CIOBANU Laura Marieta
Asistent Şef Secţie Elena ICHIM
Asistent Şef Secţie Camelia HRISTACHE
Asistent Şef Secţie Lorena STANCU
Asistent Şef Secţie Doina PANŢÎRU
Asistent Şef Dispensar TBC Elena CHICHIRĂU
Şef Serviciu Anca PETRUŞCĂ
Şef Birou Iuliana Raluca Elena TIBA
Şef Birou Irina COBZAC