PROIECT: Rețea Transfrontalieră OBDIA – NET
NUME PROIECT:  Rețea transfrontalieră integrată pentru servicii avansate de sănătate în domeniul obezității, diabetului și a altor tulburări metabolice
ACRONIM: OBDIA -NET
FINANȚAT: de Uniunea Europeana prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene
Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate
COD PROIECT: 1HARD/4.1/93
DURATĂ PROIECT: 24 luni

 

Adresabilitate

GRUPURI ȚINTĂ

 • Medici: training, utilizarea infrastructurii, beneficiari de informații (extra-specialitate), din toate centrele și colateral din tot corpul profesional (70)
 • Medici de familie: expertiză pe management diabet – algoritmi de scor de risc pentru persoane predispuse (100)
 • Cercetători: expertiză, cercetare, training, infrastructuri noi, nouă bază (extinsă) de cercetare, date complementare (biologie, chimie, bioinginerie) (17)
 • Doctoranzi: biologie moleculară, biologie celulară, cordiologie, nefrologie, pneumologie, farmacologie, bioinginerie (11)
 • Studenți (150)
 • Asistenți medicali (personal de îngrijire) (35)
 • Personal non-medical (inclusiv cercetare) în domeniul sănătății publice, sociologie medicală, epidemiologie, psihologie

BENEFICIARI

 • Pacienți: 600 estimativ adulți, 250 copii și adolescenți
 • Populația: (1 milion estimativ) ROMÂNIA – 4 județe eligibile și REPUBLICA MOLDOVA

 

 

Obiective

OBIECTIV GENERAL

Unificarea, integrarea și consolidarea capacităților regionale prin:

 • crearea unei rețele de excelență în furnizarea de servicii de sănătate, cercetare medicală (fundamentală, preclinică și clinică) și educație medicală între entități cu expertiză în domeniul patologiilor obezității / diabetului / bolilor de nutriție.
 • diminuarea decalajului dintre cunoștințe și practică în managementul obezității, diabetului și a altor tulburări nutriționale prin consolidarea capacității instituționale și o abordare multidisciplinară.
 • generarea de sinergii între sistemul de cercetare, practica medicală și sistemul educațional, care vizează îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a sănătății la nivel regional (elaborarea de politici, protocoale și ghiduri)

OBIECTIVE SPECIFICE

Crearea și dezvoltarea unei rețele transnaționale și multidisciplinare (cercetare / servicii medicale / educație) constând în înființarea a 12 centre tematice, interconectate, care deservesc populația regională în zona de frontieră. Această rețea va consta din:

 • un pilon ‘’HARD’’: o infrastructură (rețeaua de noi centre dotate) care va furniza servicii medicale directe pentru populația din regiune și servicii de cercetare și educație în numele universităților parteneri.
 • un pilon ‘’SOFT’’: formarea de legături/fluxuri și un concept interdisciplinar de unificare și combinare a mai multor abordări ale patologiilor obezității / diabetului / bolilor de nutriție.

Dezvoltarea sistemului educațional din domeniul medicinii în regiune și dezvoltarea instituțională a partenerilor implicați prin achiziționarea de facilități și înființarea de laboratoare de cercetare și predare în cele două instituții partenere.

Îmbunătățirea serviciilor de consultanță pentru populație, management al serviciilor, reglementare și politici publice în tratamentul / profilaxia / prevenirea obezității, diabetului și a altor tulburări nutriționale, prin implicarea factorilor de decizie și furnizarea de propuneri de politici,  ghiduri și protocoale de bună practică.

 

 

Link-uri utile: https://obdia-net.grant.umfiasi.ro/