Contract de finanțare nr.556/19.05.2021

Beneficiari: U.A.T. JUDEŢUL IAŞI, în calitate de lider, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria”, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Cuza Vodă”, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Elena Doamna.                                                                  

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Consolidarea capacitaţii de reacţie si răspuns in timp util si eficient al sistemului medical public din judeţul laşi in contextul epidemiei de coronavirus COVID 19 prin dotarea unităţilor sanitare cu echipamente specializate de protecţie, aparatura si dispozitive medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Dotarea cu aparatura si dispozitive medicale a cinci unităţi sanitare publice din Judeţul laşi pentru crearea unei capacităţi adecvate de îngrijire si tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV2.
  2. Dotarea cu echipamente specializate de protecţie a cinci unităţi sanitare publice din Judeţul laşi în contextul epidemiei de coronavirus.

 

Rezultate aşteptate

  1. 5 unităţi medicale din Judeţul laşi dotate cu aparatura si dispozitive medicale, aşa cum acestea sunt mentionate în Anexele 10 aferente fiecărei unităti medicale.
  2. 5 unităţi medicale din Judeţul laşi dotate cu echipamente specializate de protecţie, aşa cum acestea sunt mentionate in Anexele 10 aferente fiecărei unităti medicale.
  3. un contract de informare si publicitate in cadrul căruia se vor realiza materialele necesare pentru diseminarea si vizibilitatea obiectivelor si rezultatelor scontate ale proiectului, precum si a finanţării acestuia: un comunicat de presa la începerea proiectului si un comunicat de presa la finalizarea proiectului; cinci panouri temporare (la locaţiile unităţilor sanitare publice implicate in proiect); cinci placi permanente (la locaţiile unităţilor sanitare publice implicate in proiect); 919 etichete autocolante; pagina WEB a
  4. O unitate de implementare a proiectului: o cerere de finanţare; un acord de parteneriat; trei cereri de

rambursare; patru rapoarte de progres lunare.

  1. Un contract de audit financiar extern al proiectului prin care se vor realiza trei rapoarte de audit in cadrul proiectului din care: doua rapoarte de audit intermediar, un raport de audit final.

 

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 40.032.057,08 lei

Durata proiectului: 35 luni, respectiv între data 01 februarie 2020 şi data 31 decembrie 2022

 

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020″