• Contract servicii medicale spital
  • Adiţional contract servicii medicale spital
  • Contract servicii medicale ambulatoriu
  • Contract finanţare programe/subprograme
  • Adiţional contract finanţare programe/subprograme

In anul 2009 nu au fost externalizate servicii.