Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

                      Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică ce furnizează servicii medicale și a fost înființată in anul 1973 prin decizia 326 a Consiliului Popular Județean Iași, însă încă din noiembrie 1943 funcționa Clinica ftiziologică din Iași, a doua de acest profil din țară. Spitalul este aflat sub tutela Ministerului Sănătății Publice ca autoritate centrală în domeniul sănătății, iar la nivel local a Direcției de Sănătate Iași. Din punct de vedere economico-financiar, principalul Ordonator de Credite este Consiliul Județean Iași (România Consiliul Judeţean Iaşi (icc.ro)).

                     Cu o pregătire la cele mai înalte standarde profesionale, personalul medical al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași asigură asistență de specialitate pentru majoritatea pacienților cu boli pulmonare din regiunea Iaşi, spitalul fiind în acelaşi timp un centru terţiar de adresare al pacienţilor cu probleme pulmonare complexe pentru întreaga regiune a Moldovei.

                     De asemenea, acesta reprezintă primul centru din România în care se desfăşoară activitate ştiinţifică din cadrul proiectul ISTEW (Improvement Science Training for European Healthcare Workers), proiect ERASMUS implementat la nivelul a 7 parteneri europeni care şi-a propus generarea de cunoştinţe care cultivă schimbare şi oferă îngrijiri centrate pe pacient, îngrijiri sigure, eficiente, eficace, echitabile şi oportune. La nivel regional spitalul a jucat rol de promotor al unor tehnici și soluții terapeutice noi, introducând în paleta de investigații toracoscopia investigaţia endoscopică fibrobronhoscopică, endoscopia intervenţională, polisomnografia, precum şi strategiile de sevraj tabagic. Tot aici s-au implementat pentru prima dată în regiunea de Nord-Est strategia terapeutică DOTS pentru tuberculoză, Programul Național de Hipertensiune Pulmonară, Programul Național de acțiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici în secțiile ATI, Programul Național de Mucoviscidoză, Programul de Prevenire și Combatere a Consumului de Tutun, Programul Național de Tratament al Fibrozei Pulmonare Idiopatice.

                   Din punctul de vedere al structurii organizatorice, al învaţământului şi al cercetării ştiinţifice medicale, având în componenţă două clinici în specialităţi diferite, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, este spital clinic. Din punctul de vedere al specificului patologiei, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi, este spital de monospecialitate (pneumologie şi chirurgie toraco-abdominală). Din punctul de vedere al regimului proprietăţii, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi este spital public, organizat ca instituţie publică.

                  Din martie 2020, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a fost desemnat Spital Faza II prin Ordinul 555/2020 completat cu OMS 623/2020 și astfel s-a implicat activ în diagnosticul și tratamentul Pneumoniei cu SARS-CoV-2, preluând toate cazurile pozitive la depășirea capacității Spitalului de Boli Infecțioase. În prezent, prin OMS 753 corectat, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a rămas ca spital santinelă, fiind pregătit să preia în orice moment pacienți diagnosticați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2.