Reguli privind accesul reprezentanților – mass-media în locațiile Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași (conform P.O. 16-07 – Acces Mass-Media)

 

Toți reprezentanții mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video din incintele și despre Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.

În incintele Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, accesul se face numai însoțit de către purtătorul de cuvânt sau altă persoana(e) delegate de Managerul Spitalului.

Accesul în spital se face numai echipat corespunzător. Echipamentul va fi pus la dispoziție de către spital (ex: halat, botoși, mască facială etc.)

Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații susținând ca sunt persoane angajate ale spitalului, prin declararea falsă a identității.

Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul spitalului, decât după ce se va obține acordul scris al acestora.

Reprezentanții mass-media care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului, cu alte ocazii, pe termen nelimitat.

Accesul reprezentanților mass-media va fi permis în locațiile spitalului numai daca aceștia își asumă prin semnatură respectarea prezentelor reguli.

P.O. 16-07 – Acces Mass-Media

 

Purtător de cuvânt

Dr. Mădălina STAICU
Tel.: 0232 239 408
E-mail: secretariat@pneumo-iasi.ro

Purtător de cuvânt abilitat de conducerea unităţii să furnizeze informaţii de interes public, conform procedurii – P.O. 16-07 Acces Mass-Media