În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 – privind reforma în sănătate, pe site-ul spitalului se va afişa:
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul in curs, cf. cap. III, art. 191, al. 6;


Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023