Tarife utilizate in spital sunt in conformitate cu:

HG 1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009,
publicat in MO 885 din 29.12.2008;


Ordinul MSP/CNAS 416/428 din 31.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicate a Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistenţei medicale in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, publicat in MO 210 din 01.04.2009;
Servicii medicale ambulatoriu
Tarife servicii decontate de CAS
Tarife consultaţii şi analize medicale nedecontate de CAS
Tarife privind investigaţii paraclinice
Tarife diverse servicii medicale
Tarife cazare şi masă aparţinatoriInapoi