E-mail          Link-uri

 • în Clinica de pneumologie au fost introduse o serie de tehnici noi de investigare, cum ar fi serviciul de fibrobronhoscopie și serviciul de toracoscopie. De asemenea s-a organizat un Centru de diagnostic de zi, care a influențat semnificativ activitatea de îngrijire medicală și constituie un sprijin real pentru medicii de familie.

 • în prezent personalul universitar al clinicii participă la implementarea unor studii multicentrice în domeniul bolilor respiratorii. Există 2 studii internaționale în desfășurare și 4 proiecte mari în pregătire.

 • activitatea publicistică
  s-a contribuit la înființarea și s-a participat la conducerea următoarelor reviste științifice:
  - East European Medical Journal
  - British Medical Journal
  - British Journal of Family Planning
  - Caiet de Pneumoftiziologie
  - INTERLOQ - (Denver, USA)

 • Clinica de Pneumologie Iași
  este centru pilot în implementarea programului DOTS, programului GOLD privind standardizarea urmăririi și tratamentului în bolile pulmonare obstructive cronice, proiectului OTTO privind tratamentul infecțiilor respiratorii.

Staff-ul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Manager Secţia Clinică I-a de Pneumoftiziologie
Comitetul Director Secţia Clinică a II-a de Pneumoftiziologie Paşcanu
Consiliul de Administraţie Secţia Clinică a III-a de Pneumoftiziologie Tudor
Consiliul Medical Secţia Exterioară dr. Clunet
Comisia Medicamentului Secţia Clinică de Chirurgie Toracică
Comisia de Transfuzie şi Hemovigilenţă Secţia Clinică de A.T.I.
Comisia de Farmacovigilenţă Asistentă Şefă Spital
Comitetul de Securitate şi Sănatate în Muncă Farmacie
Comisia de Disciplină Laboratoare şi servicii pt. investigaţii
Comisia de prevenire şi control ale infecţilor nasocomiale Comisia de analiză D.R.G.
Comisia de alimentaţie Dispensar TBC
Comisia de analiză şi monitorizare decese Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate
Echipa de codificare Nucleu de cercetare pneumologie
Comisia de etică medicală Comisia de declarare a morţii cerebrale
Serviciul de supraveghere şi control ale infecţilor nasocomiale Camera de gardă
Triaj internari Statistică medicală
Serviciul de sterilizare centrală Spălatorie semimecanică
Compartimente Funcţionale Visiting Professors


 • Manager


 • Şef lucrari UMF dr. Cristina Grigorescu


 • Comitetul Director


 • Şef lucrari UMF dr. Cristina Grigorescu - manager
  Asistent UMF Dr. Mitrofan Costică - director medical
  Ec. Adam Roxana Nicoleta - director financiar-contabil


 • Consiliul de Administraţie


 • jr. Rusu Vasile - membru
  ec. Pintilie Ana - membru supleant
  Ostafciuc Marius - membru
  Urcaciu Lorin - membru supleant
  Juravle Daniel - membru
  Lăzăroaia Ioana - membru supleant
  conf. univ. Boişteanu Daniela - membru
  Chiriac Mariana - membru supleant
  prof. univ. dr. Pieptu Dragoş - membru
  şef lucr. dr. Antoniu Sabina Antonela - membru supleant
  Lovin Ciprian Sebastian - membru
  as. univ. dr. Crişan Dabija Radu Adrian - membru supleant
  as. lic. Stancu Lorena Petronela - membru
  as. Agape Speranţa - membru supleant
  Ciubotaru Mariana - invitat permanent


 • Consiliul Medical


 • As. univ. Dr. Mitrofan Costică - preşedinte
  Prof. dr. Traian Mihăescu - membru
  Şef lucr. Dr. Cristina Grigorescu - membru
  Dr. Adriana-Ioana Sorete-Arbore - membru
  Dr. Daniela Diculencu - membru
  Dr. Bogdan Moldoveanu - membru
  Conf. dr. Daniela Boişteanu - membru
  Dr. Gabriel-Florin Iosep - membru
  Dr. Amuliu-Gheorghe Aramă - membru
  Dr. Asanache Doina - membru
  Dr. Zitta-Eugenia Ţarevici - membru
  Dr. Mihaela Duduc - membru
  Dr. Cristina-Elena Moldoveanu - membru
  Dr. Irina Chiseliţă - membru
  Farm. Magda Costin - membru
  As. Vieriu Victorela - secretar


 • Comisia Medicamentului


 • As. univ. Dr. Mitrofan Costică - preşedinte
  Prof. dr. Traian Mihăescu - membru
  Şef lucr. Dr. Cristina Grigorescu - membru
  Dr. Adriana-Ioana Sorete-Arbore - membru
  Dr. Daniela Diculencu - membru
  Dr. Bogdan Moldoveanu - membru
  Conf. dr. Daniela Boişteanu - membru
  Dr. Gabriel-Florin Iosep - membru
  Dr. Asanache Doina - membru
  Farm. Magda Costin - membru
  As. Vieriu Victorela - secretar


 • Comisia de Transfuzie şi Hemovigilenţă


 • As. univ. Dr. Mitrofan Costică - membru titular
  Dr. Bîrzu Dragoş Viorel - membru supleant
  Scripcaru Lavinia - membru titular
  Dr. Gabriel-Florin Iosep - membru titular
  Dr. Pulbere Dorin - membru supleant
  As. Proca Alina - membru titular
  As. Prisacariu Simona - membru supleant
  As. Stancu Lorena - membru titular
  As. Despa Dorin - membru supleant


 • Comisia de Farmacovigilenţă


 • As. univ. Dr. Mitrofan Costică - preşedinte
  Prof. dr. Traian Mihăescu - membru
  Şef lucr. Dr. Cristina Grigorescu - membru
  Dr. Adriana-Ioana Sorete-Arbore - membru
  Dr. Bogdan Moldoveanu - membru
  Conf. dr. Daniela Boişteanu - membru
  Dr. Gabriel-Florin Iosep - membru
  Dr. Amuliu-Gheorghe Aramă - membru
  Dr. Irina Chiseliţă - membru
  Farm. Magda Costin - membru
  As. Vieriu Victorela - secretar


 • Comitetul de Securitate şi Sănatate în Muncă


 • Dr. Ec. Dumitru Filipeanu - preşedinte
  As. univ. Dr. Mitrofan Costică - membru
  Ing. Dan Simin - membru
  Dr. Sandu Mihaela - membru
  As. Vieriu Victorela - membru
  Ing. Mihaela Cănănău - membru
  Zaharia Mihai - membru
  Anton Daniel - membru
  Manole Ioan - membru
  Ing. Creţu Florian Constantin - membru


 • Comisia de Disciplină


 • Ing. Simin Dan - preşedinte
  As. univ. Dr. Mitrofan Costică - membru
  Jr. Pricop Alina Elena - membru
  Jr. Tiba Iuliana - membru
  As. lic. Creimer Adriana - membru
  Ing. Cănănău Mihaela - secretar


 • Comisia de prevenire şi control ale infecţilor nasocomiale


 • Dr. Staicu Maria Mădălina - preşedinte
  As. univ. Dr. Mitrofan Costică - membru
  Prof. Dr. Traian Mihăescu - membru
  Şef lucr. Dr. Cristina Grigorescu - membru
  Dr. Daniela Diculencu - membru
  Farm. Magda Costin - membru
  As. Liliana Sirghie - membru
  As. Vieriu Victorela - membru
  Ing. Mihaela Cănănău - membru


 • Comisia de alimentaţie


 • As. univ. Dr. Mitrofan Costică - preşedinte
  As. Vieriu Victorela - membru
  As. Mareci Tatiana - membru
  Ec. Cucu Radu - membru
  Gheorghieş Mihaela - membru


 • Comisia de analiză şi monitorizare decese


 • Dr. Irina Chiseliţă - preşedinte
  Dr. Murărescu Doina-Elena - membru
  As. univ. Dr. Mitrofan Costică - membru
  St. Păucă Margareta - secretar


 • Echipa de codificare


 • As. univ. Dr. Mitrofan Costică - preşedinte
  Dr. Simion Daniela - membru
  Dr. Gabriel-Florin Iosep - membru
  Dr. Grămada Doina - membru
  Dr. Adriana-Ioana Sorete-Arbore - membru
  Dr. Angelica Dîrţu - membru


 • Comisia de etică medicală


 • Bogdan C-tin Moldoveanu - preşedinte
  Dr. Mihaela-Victorita Sandu - membru
  Ch. Roberta Cernat - membru
  Cercet. şt. II Florin Rotaru - membru
  Preot Dumitru Păduraru - membru
  Farm. Magda Costin - membru
  As. med. Mirela Anton - membru
  Stăcescu Andrei Florin - secretar


 • Serviciul de supraveghere şi control ale infecţilor nasocomiale


 • Staicu Mădălina Maria (Medic primar)
  Sîrghie Liliana (asistent med.pr.s.)


 • Triaj internări


 • Albu Carmen Caterina (reg.med.)
  Dîrţu Rodica Iuliana (reg.med.)
  Dîrţu Vasile (reg.med.)
  Păduraru Mariana (reg.med.)
  Stoica Veronica (reg.med.)


 • Secţia Clinică I-a de Pneumoftiziologie


 • Traian Mihăescu (Medic Primar, Profesor UMF, Şef Secţie)
  Antigona Trofor (Medic primar, Conferenţiar UMF)
  Cristian Cojocaru (Medic primar, Şef lucrari UMF)
  Macovei Carmen Mirela (Medic primar)
  Elena Cristina Mitrofan (Medic primar)
  Sandu Victoriţa Mihaela (Medic primar)
  Veronica Zbranca (Medic primar)
  Leica Daniel (Medic specialist)
  Turcanu Adina Magdalena (Medic specialist, Asistent UMF)
  Crisan-Dabija Radu Adrian (Medic specialist, Asistent UMF)

  Centrul Diagnostic de Zi

  Amuliu Aramă (Medic primar)

  Liliana Adriana Creimer (asistent med., asistent şef)


 • Secţia Clinică a II-a de Pneumoftiziologie Paşcanu


 • Bogdan C-tin Moldoveanu (Medic primar, Şef Secţie)
  Sabina Antonela Antoniu (Medic primar, Şef lucrari UMF)
  Silvia Aramă(Medic primar)
  Mihaela Enache (Medic primar)
  Landea Oana Rodica (Medic specialist)
  Luca Simona-Mariana (Medic specialist)

  Didina Popescu (asistent med., asistent şef)


 • Secţia Clinică a III-a de Pneumoftiziologie Tudor (locatia Tudor Vladimirescu)


 • Daniela Boişteanu (Medic primar, Conferenţiar UMF, Şef Secţie)
  Liliana Cristina Purice(Medic primar)
  Beda Clement Eduard (Medic specialist)
  Borş Viorica (Medic specialist)
  Mihailovici Adina Simona (Medic specialist)
  Miron Ramona (Medic specialist)
  Vasiluţa Raluca Maria (Medic specialist)

  Compartiment Pneumoftiziologie Copii

  Nicoleta Brînză (Medic primar, Medic Coordonator)

  Gabriel Munteanu (asistent med., asistent şef) • Secţia Exterioară dr. Clunet (locatia Bucium 106)


 • Stăcescu Andrei Florin (Medic specialist, Medic Coordonator)
  Doina Elena Asanache (Medic primar)
  Neculae Chirana (Medic primar)

  Ciobanu Laura Marieta (asistent med.pr.pl., asistent şef)


 • Secţia Clinică de Chirurgie Toracică


 • Lovin Ciprian Sebastian (Medic primar, Şef Secţie cu delegaţie)
  Cristina Grigorescu (Medic primar, Şef lucrari UMF)
  Costică Mitrofan (Medic primar, Asistent UMF)
  Bîrzu Dragoş Viorel (Medic primar)
  Gheorghiţă Lucian Farmatu (Medic primar)

  Elena Ichim (asistent med., asistent şef) • Secţia Clinică de A.T.I.


 • Gabriel-Florin Iosep (Medic primar, Şef Secţie)
  Moiseenco Ala (Medic specialist)
  Pulbere Dorin (Medic specialist)

  Lorena Petronela Stancu (as.med.pr.s, asistent şef)

  Bloc Operator

  Bîrzu Dragoş Viorel (Medic primar, Medic Coordonator)
  Popa Mitrofan Liviana Alexandra (Asitent medical coordonator) • Asistentă Şefă Spital


 • Victorela Vieriu (asistent med., asistent şef Spital)


 • Farmacie


 • Magda Costin (Farmacist, Şef Farmacie)

 • Laboratoare şi servicii pt. investigaţii


 • Laborator Analize Medicale

  Daniela Diculencu (Medic primar, Şef laborator)
  Hristache Camelia (as.med., as. şef laborator)

  Compartiment Bacteriologie

  Archip Cristina (bioinginer med. specialist)
  Beatrice Irina Şaramet (biolog pr.)
  Damian Violeta (biolog specialist)
  Angelica Ardelean (chimist specialist)

  Compartiment Biochimie

  Ignat Adriana (medic primar)
  Roberta Ionela Cernat (chimist principal)
  Mona Elisabeta Cioroiu (chimist principal)
  Laura-Mihaela Balta (chimist principal)

  Compartiment Hematologie

  Elena Popa (Medic Primar)
  Catalina Drimba (chimist principal)

  Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală

  Cristina-Elena Moldoveanu (Medic Primar, Şef laborator)
  Victor Bejan (Medic Primar)
  Panţiru Doina (as.med., as. şef laborator)

  Serviciul de Anatomie Patologică

  a. Compartiment citologie
  b. Compartiment histopatologie
  c. Compartiment prosectură

  Irina Rodica Chiseliţa (Medic primar anatomie patologică)
  Elena Doina Murărescu (Medic primar anatomie patologică)

  Laborator Explorari Functionale

  Mihaela Duduc (Medic primar coordonator)

  Laborator Endoscopie Bronşica

  Amuliu Aramă (Medic primar coordonator)
  Gusa Dana Doina (Medic primar) • Comisia de analiză D.R.G.


 • As. univ. Dr. Mitrofan Costică - preşedinte
  Dr. Bîrzu Dragoş Viorel - membru
  Dr. Sandu Mihaela Victoriţa - membru
  Dr. Landea Oana Rodica - membru
  Dr. Beda Eduard Clement - membru
  Dr. Asanache Doina - membru
  Dr. Pulbere Dorin - membru


 • Dispensar TBC


 • Adriana-Ioana Sorete-Arbore (Medic primar, Şef Dispensar TBC)
  Mihaela Archip (Medic primar)
  Elisabeta-Elena Barnea (Medic primar)
  Violeta-Doina Cojocariu (Medic primar)
  Valentina Eşanu (Medic primar)
  Constantin-Cristian Grigoraş (Medic primar)
  Corina Elena Horodniceanu (Medic primar)
  Maria Pănescu (Medic primar)
  Liliana Sîrbu (Medic primar)
  Camelia Vasilescu (Medic primar)
  Chicoş Laurenţiu Marcel (as.social pr.)
  Rotariu Elena Adina (as.social pr.)
  Elena Chichirău (as.med., asistent şef)


 • Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate


 • Contu Cristina (as.med.pl chirurgie toracica)
  Nechifor Adriana (as.med.pl pneumologie)


 • Nucleu de cercetare pneumologie


 • Anda Tesloianu (Cercetător stiinţific III)
  Paduraru Dumitru Gică (preot I) Nechita Vasile (preot definitiv)


 • Comisia de declarare a morţii cerebrale


 • Dr. Iosep Gabriel Florin - membru titular
  Dr. Pulbere Dorin - membru titular
  Dr. Bădescu Simona - membru supleant
  un medic neurolog delegat din partea Sp. Cl. de Urgenţe N.Oblu Iaşi - membru titular


 • Camera de gardă


 • Zitta-Eugenia Ţarevici (Medic primar)
  Chiţescu Dumitriţa Sabina (as.med.pr.s)
  Anton Mirela (as.med.pr.pl)
  Butnaru Silvia (as.med.pr.pl)
  Caracuş Simona Cristina (as.med.pr.pl)
  Neagu Liliana (as.med.pr.pl)
  Neghină Elena (as.med.pr.pl)
  Parasca Alina Veronica (as.med.pr.pl)


 • Statistică medicală


 • Păucă Margareta (stat.med. coordonator)
  Scurtu Alexandra (stat.med.)


 • Serviciul de sterilizare centrală


 • Parasca Loredana (as.med.pr.s)
  Ungureanu Paraschiva (as.med.pr.s)
  Nedea Mihai (as.med.pr.pl)


 • Spălatorie semimecanică


 • Agavriloaie Maria (spălatoreasă)
  Agavriloaie Neculai (spălatoreasă)
  Arvinte Ramona Elena (spălatoreasă)
  Aştefanei Vetuţa (spălatoreasă)
  Oprea Daniela (spălatoreasă)
  Tiron Radu Constantin (spălatoreasă)


 • Compartimente funcţionale


 • Darie Anca (şef serviciu managementul calitaţii)
  Simin Dan (şef serviciu achiziţii aprovizionare tehnic şi investiţii)
  Cănănău Mihaela (şef birou administrativ-transport)
  Cobzac Irina (şef birou financiar-contabil)
  Tiba Iuliana Raluca Elena (şef birou runos)
  Pricop Elena Alina (consilier juridic)
  Crăciun Ioan-Nicolae (analist-programator)
  Manolache Oana (bioinginer medical)
  Alexandru Alexandra (profesor cfm)
  Trocin Nicolae (psiholog)


 • Visiting Professors


 • Eva Panic (Medic primar)
  dr. Peter Davies - Tuberculosis Reasearch Unit Cardiothoracic Centre Thomas Drive, Liverpool, UK.
  - -SusClinica de Pneumologie Iasi © 2002-2010 • Toate drepturile rezervate     Webmaster: Ioan Craciun


Design: Cristian APOSTU       
USERS OnLine Votati pentru noi!