Toate actele normative, sunt actualizate la data postării pe site-ul spitalului

OUG nr. 162 din 24.09.2020 pentru completarea OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15.05.2020, în contextul situaţiei determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea L227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi altor acte normative
Postat la data de 29.09.2020
OUG nr. 38 din 30.03.2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice
Postat la data de 08.04.2020
ORDONAŢA MILITARĂ nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Postat la data de 08.04.2020
LEGE nr. 19 din 14.03.2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
Postat la data de 01.04.2020
OUG nr. 32 din 26.03.2020 privind modificarea şi completarea OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială
Postat la data de 01.04.2020
ORDONAŢA MILITARĂ nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsuri de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unitaţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava
Postat la data de 01.04.2020
ORDONAŢA MILITARĂ nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Postat la data de 01.04.2020
ORDONAŢA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Postat la data de 30.03.2020
ORDIN nr. 503 din 26.03.2020 privind modificarea anexei la Ordinul MS nr 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
Postat la data de 30.03.2020
ORDIN nr. 487 din 23.03.2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2
Postat la data de 25.03.2020
ORDONAŢA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Postat la data de 25.03.2020
ORDONAŢA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Postat la data de 23.03.2020
DECRET nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţa pe teritoriul României
Postat la data de 17.03.2020
ORDIN nr. 414 din 11.03.2020 privind instituirea măsurii de carantină determinată de infecţia cu COVID-19
Postat la data de 16.03.2020
ORDIN nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
Postat la data de 15.05.2018
HOTĂRÎRE nr. 155 din 30.03.2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
Postat la data de 14.07.2017
ORDIN nr. 245 din 31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018
Postat la data de 14.07.2017
ORDIN nr. 377 din 30.03.2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
Postat la data de 14.07.2017
LEGE-CADRU nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Postat la data de 05.07.2017
Ordinul 1501 din 19.12.2016 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice
Postat la data de 24.03.2017
Ordinul 1502 din 19.12.2016 pentru aprobarea competenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice
Postat la data de 24.03.2017
Legea 46 - Legea drepturilor pacientului
Postat la data de 24.03.2017
Ordin 412 din 04.07.2016 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea
Postat la data de 24.03.2017
HG 720 din 09.07.2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor naţionale de sănătate
Postat la data de 24.03.2017
OUG 96 din 14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
Postat la data de 10.09.2015
Ordinul 1091 din 07.09.2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
Postat la data de 18.03.2015
Ordinul 386 din 07.04.2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legeii drepturilor pacientului 46/2003
Postat la data de 17.02.2011
Normele de aplicare a Legeii drepturilor pacientului 46/2003
Postat la data de 17.02.2011
Legea 95 - Reforma în domeniul sănătaţii
Postat la data de 13.03.2009


Contracte-cadru si Norme-metodologice

Ordin 397/836 din 27.03.2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de sevicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Postat la data de 30.03.2018
HG 140 din 21.03.2018 pentru aprobarea pachetelor de sevicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
Postat la data de 30.03.2018
Ordin 196 din 01.03.2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de sevicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
Postat la data de 27.06.2017
Ordin 763 din 22.06.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de sevicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
Postat la data de 24.03.2017
HG 161 din 16.03.2016 pentru aprobarea pachetelor de sevicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
Postat la data de 24.03.2017
Ordin 388 din 31.03.2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de sevicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Postat la data de 16.04.2015
Ordin pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de sevicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Postat la data de 24.06.2014
ANEXA nr. 2 la Hotărârea 400 din 13.05.2014: Contract-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Postat la data de 12.05.2014
ANEXA nr. 1 la Hotărârea 400 din 13.05.2014: Pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază
Postat la data de 12.05.2014
Hotărârea 400 din 13.05.2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementeaza condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Postat la data de 12.05.2014
Hotărârea 1388 din 28.12.2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
Postat la data de 19.02.2011
Hotărârea 1389 din 28.12.2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
Postat la data de 19.02.2011
Contractul-cadru din 28.12.2010 privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
Postat la data de 19.02.2011
Ordinul MS/CNAS 1591/1110 din 30.12.2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
Postat la data de 19.02.2011
Normele tehnice din 30.12.2010 de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012
Postat la data de 19.02.2011


CONCEDII MEDICALE

Normele de aplicare a prevederilor OUG 158 din 17.11.2005
Postat la data de 25.10.2010
Ordin MS 974 din 16.07.2004 pentru aprobarea instrucţiunilor de completare şi eliberare certificate de concediu medical
Postat la data de 23.10.2010
Norme Tehnice privind modul de completare a certificatelor de concediu medical
Postat la data de 23.10.2010
Instrucţiuni privind acordarea cocediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical
Postat la data de 23.10.2010
Ordin 233 din 14.03.2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind completare certificatelor de concediu medical
Postat la data de 23.10.2010
Ordin MS/CNAS 471 din 11.05.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 (3) ind. (1) din OUG 158/2005
Postat la data de 23.10.2010
Normele de aplicare a prevederilor art. 51 (3) ind. (1) din OUG 158/2005
Postat la data de 23.10.2010
Ordin 627 din 12.07.2010 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile OUG 158/2005
Postat la data de 23.10.2010
Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în condiţiile OUG 158/2005
Postat la data de 23.10.2010
OUG 158 din 17.11.2005 - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Postat la data de 22.10.2010
Ordin MS/CNAS 60/32 din 27.01.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158 din 17.11.2005
Postat la data de 22.10.2010


FOI DE OBSERVAŢIE

Ordin 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi
Postat la data de 17.06.2014
Ordin 445 din 28.04.2010 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalide pentru care se solicită revalidarea
Postat la data de 25.10.2010
Ordin 1782 din 28.12.2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi
Postat la data de 25.10.2010


FORMULARE DE PRESCRIPŢIE MEDICALĂ

Ordin 674 din 29 iunie 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Postat la data de 24.03.2017
Ordin 656 din 4 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Postat la data de 17.06.2014
Ordin 681 din 18.06.2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referiţă al medicamentelor, pentru pensionari
Postat la data de 25.10.2010
Ordin 832 din 10.04.2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
Postat la data de 25.10.2010
Norme metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
Postat la data de 25.10.2010


BILET DE TRIMITERE

Ordin 868 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Postat la data de 23.04.2018
Ordin 867 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Postat la data de 23.04.2018
Ordin 622 din 30 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Postat la data de 17.06.2014
Ordin 626 din 30 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Postat la data de 17.06.2014
Ordin 384 din 26.03.2009 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru sevicii medicale clinice/biletului de internare
Postat la data de 25.10.2010
Instrucţiuni privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru sevicii medicale clinice/biletului de internare
Postat la data de 25.10.2010
Ordin 1288 din 24.10.2006 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice
Postat la data de 25.10.2010


PROGRAMĂRI CONSULTAŢII ÎN AMBULATORIU

Ordin 44 din 20.01.2010 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical
Postat la data de 25.10.2010Inapoi