LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătaţii

 (la data 05-feb-2009 actul a fost reglementat de Decizia 1/2009)
 (la data 19-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 695/2008)
 (la data 10-iul-2008 actul a fost reglementat de Ordinul 438/2008)
 (la data 24-apr-2008 actul a fost reglementat de Ordinul 418/2008)
 (la data 24-apr-2008 actul a fost reglementat de Ordinul 168/2008)
 (la data 07-mar-2008 actul a fost reglementat de Ordinul 163/2008)
 (la data 14-ian-2008 actul a fost reglementat de Decizia 11/2007)
 (la data 24-sep-2007 actul a fost reglementat de Ordinul 617/2007)
 (la data 08-feb-2007 actul a fost reglementat de Metodologie din 2007)
 (la data 08-feb-2007 actul a fost reglementat de Reguli din 2007)
 (la data 30-nov-2006 actul a fost reglementat de Ordinul 1344/2006)
 (la data 07-nov-2006 actul a fost reglementat de Ordinul 1276/2006)
 (la data 28-apr-2006 actul a fost promulgata de Decretul 418/2006)
 
Parlamentul României adopta prezenta lege.
Titlul I - Sănătatea publică
Titlul II - Programele naţionale de sănătate
Titlul III - Asistenţa medicală primară
Titlul IV - Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă si de prim ajutor calificat
Titlul V - Asistenţa medicală comunitară
Titlul VI - Efectuarea prelevării si transplantului de organe, ţesuturi si celule de origine umana în scop terapeutic
Titlul VII - Spitalele
Titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate
Titlul IX - Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
Titlul X - Asigurarile voluntare de sănătate
Titlul XI - Finanţarea unor cheltuieli de sănătate
Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor din România
Titlul XIII - Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
Titlul XIV - Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi functionarea Colegiului Farmaciştilor din România
Titlul XV - Raspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice
Titlul XVI - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar
Titlul XVII - Medicamentul
Aceasta lege a fost adoptata în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia României, republicata, în urma angajarii raspunderii 
Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedinta comuna din data de 21 februarie 2006.
                             PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                 ADRIAN NASTASE
                               PRESEDINTELE SENATULUI
                                 NICOLAE VACAROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 372 din data de 28 aprilie 2006

*) În tot cuprinsul legii expresia "inspectie sanitara de stat" se înlocuieste cu sintagma "control în sanatatea publica".
 (la data 30-iun-2008 Actul modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 93/2008 )
 
*) În tot cuprinsul titlului II "Programe nationale de sanatate", sintagmele "Agentia Nationala de Programe" si "Agentia Nationala pentru Programe 
de Sanatate" se înlocuiesc cu sintagma "structura cu atributii în elaborarea si coordonarea programelor nationale de sanatate".
 (la data 30-iun-2008 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 93/2008 )
 
*) La data intrarii în vigoare a hotarârilor Guvernului prin care institutiile prevazute la alin. (1) încep sa functioneze, se abroga art. 12, 
art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) si (2), art. 18-23 si art. 24 alin. (2).

*) La aceeasi data la care institutiile prevazute la alin. (1) încep sa functioneze, sintagmele "autoritati de sanatate publica judetene si a 
municipiului Bucuresti" si "autoritati de sanatate publica teritoriale" se înlocuiesc cu expresia "institutii care desfasoara activitati în 
domeniul sanatatii publice care preiau atributiile acestora".
 (la data 30-iun-2008 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 93/2008 )
Anexe - la Legea 95


Inapoi