Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
  Îmbunătățirea Performanțelor Administrative ale
Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași/ IPAS Iași

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
 
 
  HOME   OBIECTIVE   DESCRIERE   LEGISLATIE DE PROFIL   ACHIZITII   INFORMARE SI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL  
 

Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
”Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 
 
  DESCRIERE     Contact
 
 


Activitatile si subactivitatile ce vor fi desfasurate in cadrul proiectului IPAS IASI sunt urmatoarele:

1. Achizitionarea serviciilor de consultanta pentru imbunatatirea managementului institutional,  pentru imbunatatirea capacitatii de valorizare a rezultatelor din cercetare, promovare institutioanla si accesul la instrumente financiare: durata 2 luni ( lunile 1-2)
1.1. Pregatire documentatie de atribuire (luna 1);
1.2. Derularea procedurilor de achiziţie a serviciilor si incheierea contractelor de achiziţie (lunile 1-2).

2. Consultanţa pentru imbunatatirea managementului institutional – durata 6 luni: lunile2-6, toata durata proiectului-inceput-sfarsit proiect:
2.1. Identificarea tuturor activitatilor ce vor putea fi imbunatatite - durata 2 luni:  lunile 2-3;
2.2. Punerea la dispozitie a tuturor solutiilor identificate pentru imbunatatirea managementului institutional – durata 4 luni: incepand din a -3-a luna, lunile 3-6.

3. Consultanta pentru valorizarea rezultatelor din cercetare – durata 6 luni: lunile 2-6, toata durata proiectului-inceput-sfarsit proiect:
3.1. Identificarea modalitatilor de valorizare a rezultatelor- durata 2 luni: lunile 2-3;
3.2. Sprijin privind punerea in practica a modalitatilor de valorizare a rezultatelor din cercetare identificate – durata 3 luni: incepand din luna a-4-a inclusiv, lunile 4-6;

4. Consultanta privind accesul la instrumente financiare – durata 6 luni: lunile 2-6, toata durata proiectului-inceput-sfarsit proiect:
4.1. Identificarea modalitatilor concrete de finantare – durata 2 luni: lunile 2-3;
4.2. Sprijin pentru accesarea instrumentelor financiare – durata 4 luni: incepand cu luna a-3-a inclusiv, lunile 3-6.

5. Imagine şi promovare institutionala – durata 4 luni: incepand cu luna a-3-a inclusiv, lunile 3-6:
5.1. Sprijin pentru imbunatatirea si actualizarea paginii web a spitalului – durata 4 luni: lunile 3-6;
5.2. Sprijin pentru elaborarea pliantelor de prezentare imagine institutionala in forma electronica – durata 3 luni: lunile  3-5.

6. Achizitia de active corporale(echipamente IT si obiecte de inventar) pentru imbunatatirea gestionarii institutiei  - durata 6 luni, lunile 1-6, inceput-sfarsit proiect:
6.1. Dezvoltarea de caiete de sarcini documentatie de licitatie pentru achizitia de active corporale; – durata 1 lună:  luna 1;
6.2. Organizare licitatie active corporale – durata 2 luni: lunile 2 – 3;
6.3. Contractare inclusiv livrare si instalare echipamente – durata 3 luni: incepand cu luna inclusiv, lunile 4-6;
6.4. Configuarare  retea  de telecomunicatii prin bunurile achizitionate– durata 3 luni: lunile 4-6.  

7. Achizitia de active necorporale pentru imbunatatirea gestionarii institutiei – durata 4 luni 
7.1. Dezvoltarea de caiete de sarcini documentatie de licitatie pentru achizitia de active necorporale, durata 1 luna: luna 3 ;
7.2. Organizare licitatie active necorporale – durata 2 luni – lunile 3-4;
7.3. Contractare, instalare active necorporale- durata 2 luni- lunile 5-6.

8. Informare si publicitate proiect – durata 6 luni, lunile 1-6, toata durata proiectului-inceput-sfarsit proiect:
8.1. Achizitia de servicii de informare si publicitate( pregatirea documentatiei de atribuire, derulare procedura, contractare)- duata 1 luna: luna 1;
8.2. Actualizare si intretinere pagina web proiect si imagine institutionala –  durata 6 luni: toata durata proiectului, lunile 1-6;
8.3. Realizare de panouri publicitare si etichete – durata 2 luni:  prima luna si ultima luna, luna 1 si luna 6;
8.4. Elaborare pliante de prezentare proiect (200 de bucati) – durata 2 luni: ultimele 2 luni, lunile 5 si 6;
8.5. Realizare anunturi in presa- durata 2 luni: prima luna si ultima luna, luna 1 si luna 6

9. Management de proiect – durata 6 luni: toata durata proiectului, inceput-sfarsit proiect, lunile 1-6:
9.1. Management si coordonare – durata 6 luni: toata durata proiectului, lunile 1-6;

10. Audit financiar – durata 2 luni: ultimele 2 luni, lunile 5-6.

Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementarii

Prin intermediul proiectului se asteapta eficientizarea indicatorilor de performanta, se preconizeaza astfel obtinerea urmatoarelor rezultate:

A. Prin achizitionarea serviciilor de consultanta se vor obtine:  1 studiu diagnostic si 1 strategie de management; 1 studiu privind valorizarea rezultatelor din cercetare; 1 studiu privind modalitatile de finantare; pagina web in interiorul careia, se va realiza si promovare institutionala a spitalului; concept si design pentru pliantele de promovare institutionala;

B. Realizarea unui sistem  informatic în cadrul Spitalului prin care vor fi planificate, organizate, desfasurate, monitorizate, controlate si raportate toate activitatile de cercetare ale acestuia; acest lucru se va indeplini prin dotarea  departamentelor de cercetare cu echipamente IT performante care sa permita o comunicare interna eficienta si de asemenea care sa ofere Spitalului posibilitatea de a comunica si cu alte unitati medicale, usurand astfel crearea de parteneriate pentru diferite proiecte nationale si/sau internationale;

C. De asemenea, tot cu ajutorul sistemului informatic dar si prin imbunatatirea managementului institutional va creste numarul mediu de consultatii pe medic in camera de garda, va creste numarul de servicii spitalicesti furnizate pe tip de serviciu, va creste proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului, se va imbunatati modul de abordare al cazurilor complexe, va scadea numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor, va scadea durata de luare a deciziilor, vor scadea costurile administrative, va scadea procentul de producere de erori in sistem, in concluzie, se va imbunatati in totalitate procesul administrativ din cadrul spitalului ;

D. Prin valorizarea rezultatelor din cercetare se preconizeaza obtinerea  de brevete si marci  si dezvoltarea activităţilor de cercetare în domeniile astmului bronsic; tuberculozei pulmonare, terapiei anti-fumat, etc.  prin diseminarea rezultatelor cerecetărilor în revistele de specialitate clasificate CNCSIS ( 2 articole anual) şi în reviste de circulaţie internaţională clasificate ISI sau alte baze de date internationale (1 articol anual) ;

E. Prin implementarea proiectului IPAS IASI se preconizeaza implicarea spitalului anual în cel putin 2 proiecte nationale si in cel putin 1 proiect international;

F. Se vor obtine de asemenea : pagina web  proiect, 200 pliante, 71 etichete, 2 panouri publicitare, 2 anunturi in presa.

Activitatea de cercetare a Spitalului va fi cu siguranta eficientizata prin monitorizarea  acesteia cu ajutorul noului sistem informatic.

Proiectul urmareste astfel  solutionarea unor probleme de organizare si gestionare a activitatilor din cadrul Spitalului prin informatizarea acestora si eficientizarea accesarii surselor financiare. 
 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
IASI

Str. Dr. I. Cihac nr.30
Iaşi, cod 700115, România
Telefon: (+40) 232 239.408
Fax: (+40) 232 270.918

www.pneumo-iasi.ro

  Copyright 2010 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie IASI Medical Events