Certificat de înregistrare fiscală
Autorizaţie sanitară de funcţionare
Autorizaţie pentru deţinerea şi utilizarea de produse şi substanţe toxice
Autorizaţie de funcţionare farmacie de circuit inchis
Autorizaţie pentru activitate cu stupefiante şi precursoriInapoi