În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 - privind reforma în sănătate, pe site-ul spitalului se vor afişa:
- legături de rudenie, pâna la gradul IV inclusiv cu personalul angajat în secţia pe care o conduce pt. şef secţie, cf. cap. III, art. 184, al. 9;
- declaraţia de interes şi incompatibilităţile prevăzute la art. 180 pt. manager, comitet director, şef secţie, şef laborator, şef serviciu,
consiliu consultativ, cf. cap. III, art. 187, al. 1;
- declaraţia de avere pt. manager, comitet director, şef secţie, şef laborator, şef serviciu, consiliu consultativ, cf. cap. III, art. 187, al. 5;Declaraţii pe proprie răspundere, aferente anului 2016


În conformitate cu prevederile Ordinului 591 din 27.05.2010 al Ministrului Sănătăţii, începand cu data prezentului ordin, pe site-ul spitalului se vor
afişa veniturile nete salariale lunare, realizate de personalul propriu.

Înapoi