În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 - privind reforma în sănătate, pe site-ul spitalului se va afişa:
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul in curs, cf. cap. III, art. 191, al. 6;


Buget de Venituri şi Cheltuieli
Contracte furnizare servicii cu C.J.A.S. Iaşi
Programe naţionale de sănătate
Situaţii financiare
Transparenţa veniturilor
Alocaţii de hranăÎnapoi