În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 - privind reforma în sănătate, pe site-ul spitalului se va afişa:
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul in curs, cf. cap. III, art. 191, al. 6;


Buget iniţial 2019, aprobat cf. HCJ 110 din 24.04.2019 (postat la data de 11.06.2019)
Execuţie programe sănătate DSP anul 2018 (postat la data de 09.05.2019)
Act adiţional 6/2019 la Contractul nr. 4/2017 (postat la data de 08.05.2019)
Act adiţional 14/2019 la Contractul de furnizare servicii medicale spitaliceşti 67/2018 (postat la data de 08.05.2019)
Act adiţional la Contractul nr. 60/2018 (postat la data de 08.05.2019)
Act adiţional 3/2019 la Contractul nr. 1/2017 (postat la data de 08.05.2019)
Act adiţional 14/2019 la Contractul pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. 1287/2017 (postat la data de 08.05.2019)
Buget 2018 alocat Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei (postat la data de 31.10.2018)
Act aditional 101/2018 la Contractul de furnizare servicii medicale spitaliceşti 67/2018 (postat la data de 05.10.2018)
Act adiţional 71/2018 la Contractul pentru finanţarea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative în anii 2017-2018 nr. 1287/2017 (postat la data de 05.10.2018)
Rectificare Buget de Venituri şi Cheltuieli 2018 (postat la data de 05.10.2018)
Contract de furnizare servicii medicale spitaliceşti 67/2018 (postat la data de 24.05.2018)
Contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriul pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative 2203/2018 (postat la data de 24.05.2018)
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2018 (postat la data de 16.04.2018)
Act aditional 83/2017 la Contractul de furnizare servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească 67/2016 (postat la data de 09.02.2018)
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2017
Contract de furnizare servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească 2016 cu C.A.S. Iaşi (postat la data de 14.06.2016)
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2016
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2015
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2014
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2013
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2012 (postat la data de 06.06.2012)
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2011 (postat la data de 06.06.2012)
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2010 (postat la data de 06.06.2012)
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2009
Contracte furnizare servicii 2009 cu C.A.S. Iaşi
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2008
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2007
Buget de Venituri şi Cheltuieli 2006


Transparenţa veniturilor (postat la data de 29.09.2017)
Transparenţa veniturilor la 31.03.2018 (postat la data de 13.04.2018)Înapoi