E-mail          Link-uri
         Info pacient   /   Servicii medicale   /   Activități didactice   /   Cercetare & studii clinice   /   Publicații   /   Evenimente   /   Staff   /   Contact

 • în Clinica de pneumologie au fost introduse o serie de tehnici noi de investigare, cum ar fi serviciul de fibrobronhoscopie și serviciul de toracoscopie. De asemenea s-a organizat un Centru de diagnostic de zi, care a influențat semnificativ activitatea de îngrijire medicală și constituie un sprijin real pentru medicii de familie.

 • în prezent personalul universitar al clinicii participă la implementarea unor studii multicentrice în domeniul bolilor respiratorii. Există 2 studii internaționale în desfășurare și 4 proiecte mari în pregătire.

 • activitatea publicistică
  s-a contribuit la înființarea și s-a participat la conducerea următoarelor reviste științifice:
  - East European Medical Journal
  - British Medical Journal
  - British Journal of Family Planning
  - Caiet de Pneumoftiziologie
  - INTERLOQ - (Denver, USA)

 • Clinica de Pneumologie Iași
  este centru pilot în implementarea programului DOTS, programului GOLD privind standardizarea urmăririi și tratamentului în bolile pulmonare obstructive cronice, proiectului OTTO privind tratamentul infecțiilor respiratorii.

MEdC demareaza constituirea unui Registru National al Expertilor în învatamântul superior si cercetare


 

“Nr. 10784 din 11 aprilie 2005

 

 

 

NOTĂ

privind constituirea Registrului Național al Experților

în învățământul superior și cercetare

adresată universităților și comunității științifice

 

 

            Ministerul Educației și Cercetării demarează constituirea unui Registru Național al Experților în învățământul superior și cercetare.

            Această inițiativă este parte componentă a preocupării Ministerului Educației și Cercetării de asigurare a calității în educație și cercetare.

Acest proces este necesar deoarece s-au constatat disfuncții în activitatea mai multor comisii de evaluare a performanțelor din învățământul superior și din cercetare.

Persoanele din Registrul Național al Experților vor fi puternic implicate în activitatea comisiilor și consiliilor consultative ale Ministerului Educației și Cercetării, vor asigura transparență și implementarea politicilor Ministerului Educației și Cercetării.

           

Persoanele care vor intra în Registrul Național al Experților trebuie să satisfacă următoarele criterii de eligibilitate:

(1)    doctor în științe sau arte;

(2)    angajat într-o instituție de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare-inovare din țară sau străinătate;

(3)    gradul didactic minim de lector sau echivalent în institutele de cercetare;

(4)    reputație științifică națională și internațională dovedită prin publicații, distincții (premii) științifice și granturi de cercetare.

 

Ministerul Educației și Cercetării încurajează puternic înscrierea cercetătorilor români din străinătate în Registrul Național al Experților.

 

 

 

Înscrierea se face în următoarele modalități:

a)      autopropunere;

b)      propunere din partea instituțiilor de învățământ superior sau a institutelor de cercetare;

c)      propunere din partea asociațiilor științifice sau profesionale.

 

 Aplicația de înscriere va conține:

1.         Cerere simplă de înscriere din partea persoanei sau instituției propunătoare.

2.         Date de identificare: numele și prenumele, instituția la care este angajat, gradul didactic / cercetare, specializarea și domeniul de expertiză.

3.         Publicații ISI (ultimii 5 ani); se pot include și factorul de impact al revistelor și numărul de citări.

4.         Publicații indexate în baze de date internaționale care fac un proces de selecție al revistelor și/sau lucrărilor (ultimii 5 ani).

5.         Cărți publicate în edituri naționale sau internaționale (ultimii 5 ani).

6.         Informații despre calitatea de membru în:

a) colective editoriale ale revistelor indexate ISI, în baze de date internaționale care fac un proces de selecție al revistelor și /sau lucrărilor;

b)  colective editoriale ale editurilor internaționale.

7.         Premii naționale și internaționale obținute pe baza unui proces de selecție (ultimii 5 ani).

8.         Granturi obținute (ultimii 5 ani).

9.         Curriculum Vitae și lista completă a lucrărilor științifice.

Documentele vor fi transmise prin e-mail la adresa danieldavid@mec.edu.ro, până la data de 16 mai 2005, orele 17.

 

 

 

MINISTRU,

 

Mircea MICLEA”


        Info pacient   /   Servicii medicale   /   Activități didactice   /   Cercetare & studii clinice   /   Publicații   /   Evenimente   /   Staff   /   Contact


Clinica de Pneumologie Iasi © 2002-2005 • Toate drepturile rezervate     Webmaster: dr Bolog Sorin


Design: Cristian APOSTU    
USERS OnLine Votati pentru noi!